Одлучна поддршка

Република Северна Македонија останува посветена на обврските и задачите како идна земја членка на Алијансата, вклучително и со придонесот во мисиите и операциите предводени од НАТО. Почнувајќи од 01.01.2015 година, учествуваме во мировната мисија на Северно атлантската алијанса во Авганистан наречена „Одлучна поддршка“ (“Resolute Support”).

Придонесот во оваа мировна мисија, е согласно потребите на мисијата и расположливите капацитети на Армијата на Република Северна Македонија, а актуелниот придонес (Јануари 2020 година) е со 44 лица воен персонал, во соработка со силите на САД, Република Турција, Сојузна Република Германија, како и во рамките на регионалниот придонес во А5 формат и тоа:

  • со единица за обезбедување на Командата на мисијата  „Одлучна поддршка“ (во Кабул);
  • со штабен персонал во Командата на мисијата  „Одлучна поддршка“ (во Кабул)
  • со штабен персонал во соработка со силите на Република Турција во Командата за обука, советување и асистенција – Главен град (во Кабул);
  • со штабен персонал и советници во соработка со силите на Сојузна Република Германија во Командата за обука, советување и асистенција – Север (во Мазар и Шариф), и
  • со штабен персонал во рамките на заедничкиот контингент на САД-Јадранската повелба, во Командата за обука, советување и асистенција – Север (во Мазар и Шариф).

Нов квалитет на учеството на Република Македонија во НАТО мисијата во Авганистан е фактот дека Македонија покрај придонесот со контингент за заштита на силите, дава придонес и со штабни офицери.

Во 2018 година го зголеми учеството со персонал во мисијата „Одлучна поддршка“ за 20 %.

Одлучна поддршка е неборбена мисија на НАТО која има за цел да помогне на Авганистан во развивањето на капацитети за одбрана на државата и одржливи капацитети за заштита на граѓаните, а во согласност со принципите на ефикасно владеење и владеењето на правото. Мисијата првенствено се фокусира на активности за обука, советување и помош во министерствата и институциите на Авганистан, односно поддршка во областите на оперативно планирање, буџетски развој, процес на генерирање на сили, управување и развој на персоналот, логистичко одржување и цивилен надзор. Бројната состојба е променлива согласно условите и предизвиците на терен, а во моментов (Декември 2019 година) брои околу 16.000 лица од 38 земји членки на НАТО и партнери.

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail