Директор на Генералштабот на АРМ

Генерал мајор Димче Петровски

Direktor na GS na ARM General PetreskiДата и место на раѓање: 15.10.1961 год. во Велес, Република Македонија

  Воено образование:

 • Воена академија – копнена војска, Белград и Карловац 1980-1984 година;
 • Командно – штабна школа (ПСКШД) – ВА „Михајло Апостолски“, Скопје, 1995 – 1996 година;
 • Школа за национална безбедност и одбрана на ВА „ГС Раковски“, Софија, Р. Бугарија, 2005 – 2006 година, со што се стекнал со академска титула „Mагистер по безбедност и одбрана“, со одбрана на магистерски труд на тема „ Можности за развој на системот за командување и контрола на националната држава за учество во сојузни многунационални операции“;
 • Постдипломски студии на Институтот за безбедност, одбрана и мир, при Филозофскиот факултет во Скопје, со одбранет магистерски труд на тема „ Концептуален развој и организациона трансформација на АРМ во функција на интегрирање во НАТО“, со што се стекнал со академска титула „магистер по одбрана“, во 2008 година.
 • На 01.06.2011 година ја одбрани докторската дисертација на тема „ Меѓународни воени операции и учество на АРМ во нив“, со што се стекна со титула доктор на одбрана.

Воена кариера – должности:

 • Командир на вод;
 • Командир на чета;
 • Началник на инженерија во гардиска бригада;
 • Командант на инженериски батаљон;
 • Началник на штаб во инженериски полк;
 • Заменик командант на гардиска бригада;
 • Командант на 7 моторизирана бригада;
 • Командант на инженериски полк;
 • Началник на одделение за планирање во ГШ на АРМ;
 • Началник на канцеларија за односи со јавноста, воедно портпарол на АРМ;
 • Командант на Командата за Обука;
 • Командант на 2 механизирана пешадиска бригада;
 • Командант на 1 механизирана пешадиска бригада.
 • Директор на Генералштабот на АРМ

Унапредувања:

 • Потпоручник (1984)
 • Поручник (1985)
 • Капетан (1988)
 • Капетан 1 класа (1992)
 • Мајор (1996)
 • Потполковник (2000)
 • Полковник (2004)
 • Бригаден генерал (2007)
 • Генерал мајор (2013)

Одликувања:

 • САД: Официјален медал од Националната гарда на Вермонт “The Vermont National Guard Commendation Medal”
 • Златна значка на АРМ од Началникот на ГШ на АРМ
 • Сребрена значка за долгогодишна служба во АРМ од Министерот за одбрана на РМ

Курсеви:

 • Курс за употреба на инженерските единици, ЕНТЕК, Регионален центар на НАТО, Минхен, Р. Германија, декември 1996 година;
 • Курс за односи со јавноста, Берн, Р. Швајцарија, ноември 2004 година;
 • Интензивен курс по англиски јазик, јануари- септември 2005 година;
 • Курс за планирање на експедициски операции на НАТО, април 2008 година.

Издадени книги:

 • АРМ кон НАТО, коавторство со Проф. Др. Зоран Нацев, издадена од Филозофскиот факултет – Скопје;
 • Општо за лидерството и карактеристики на военото лидерство, издадено од издавачка куќа „ Европа 92“ – Кочани.

Изработени трудови:

 • Некои проблеми на планирањето на оперативно ниво, Воена Академија „ГС Раковски“, Софија, Р. Бугарија;
 • Насоки и приоритети за развој на воената моќ на државата, Воена Академија „ГС Раковски“, Софија, Р. Бугарија;
 • Фактори на вооружената борба, Воена Академија „ Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје;
 • Методологија за разработување на визија за Развој на вооружените сили, Воена Академија „ГС Раковски“, Софија, Р. Бугарија;
 • Лидерство, Современа Македонска Одбрана;

Странски јазик:
Англиски V степен

Брачна состојба:
Оженет, татко на две деца и дедо на две внуки

Хоби:
Лов и риболов

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail